સૌથી મોટો સાયબર અટેક, 99થી વધારે દેશો ભોગ બન્યા

શુક્રવારના રોજ કેટલાંય દેશોમાં સાઇબર ગુનેગારોએ હોસ્પિટલો, ટેલિકોમ ફર્મ અને બીજી કેટલીય અન્ય કંપનીઓને ખંડણીના ઉદ્દેશથી નિશાન બનાવી. આનાથી અનેક દેશોમાં ખળભળાટ

Read more