પાણીપુરીમાં પણ ‘Jio’ પ્લાન, માત્ર 100 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ

પોરબંદરઃ જિયોના કોલિંગ અને ડેટાનો તમે અનલિમિટેડ ભરપૂર ઉપયોગ તો કરી જ લીધો હશે. ત્યારે હવે માર્કેટમાં આવી છે ‘Jio’ની પાણીપુરી. હા ભાઈ, હા. આ સાચીવાત છે. તમને પાણીપુરી ખુબ પસંદ છે, તમે એક વખતમાં કેટલી પાણીપુરી ખાઈ શકો છો…10,20, 50 …?

પાણીપુરીમાં પણ ‘Jio’ પ્લાન, માત્ર 100 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ

પોરબંદરમાં એક પાણીપુરીવાળાએ 100 રૂપિયામાં તમે ઈચ્છો તેટલી એટલે કે અનલિમિટેડ પાણીપુરીની ઓફર આપી રહ્યો છે. શું તમે આ અનલિમિટેડ પાણાપુરીની ઓફર લેવા માંગો છો??

આ બાબતે રવિએ જણાવ્યું કે તે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી પોરબંદરમાં પાણીપુરીનો વ્યવસાય કરે છે. પોરબંદરની ચોપાટીએ રોજ ઘણા લોકો ફરવા માટે આવે છે. આ ગ્રાહકોને આકર્ષવા માટે ‘Jio’ની જેમ અનલિમિટેડ પાણીપુરીની ઓફર બહાર પાડી છે.

પાણીપુરીની ઓફરમાં એક વ્યક્તિને 100 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ પાણીપુરીની ઓફર આપવામાં આવે છે. શું લાગે છે તમે કેટલી પાણીપુરી ખાઈ શકશો??

 બીજી એક ઓફરમાં તમે એક મહિના માટે અનલિમિટેડ પાણીપુરી ખાઈ શકો છો. જેમાં એક વ્યકિત 1000 રૂપિયામાં એક મહિનામાં ગમે તેટલી વખત ગમે તેટલી પાણીપુરી ખાઈ શકે છે.
 
ખાસ કુપન તૈયાર કરાવ્યા

પાણીપુરીની ઓફર માટે રવિએ ઓફર મુજબ અલગ અલગ કુપન પણ તૈયાર કરાવ્યા છે. જે કોઈ વ્યક્તિ આ ઓફર લેવા ઈચ્છે છે તેમને કુપન આપવામાં આવે છે. આ કુપન લઈ તેઓ ગમે ત્યારે પાણીપુરી ખાવા માટે આવી શકે છે.

 

Kem Majama ? Loved It! then Share It !

Ravi Prajapati

Ravi is a digital marketing specialist, consultant and influencer in the field of sales, marketing, and leadership. His exceptional digital mind consistently produces rare and meaningful insights. In short, he is the person you contact when your brand needs limelight. Being a tech-geek, when away from work Ravi engages himself in reading about technology updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *