આવા સ્ટેશનોના નામ વાચીને થઈ જશો લોટ-પોટ

Indian funny railway station names, રેલવે સ્ટેશનના અવનાવા નામ

સગા-સંબંધીઓથી લઈને પ્રાણીઓના નામ પરથી છે આ રેલવે સ્ટેશનો

bibi-nagar

આ સ્ટેશનને જોઈને જ ઇગ્નોર કરી શકો છો….

nana

હવે આ વખતે વેકેશનમાં અહીં જ આવવું છે.

diwana

મહેબૂબ પછી દિવાનો પણ મળી ગયો

chacha

આ તો કાકાનું સ્ટેશન છે.

saali

દરેક જીજાને ગમે તેવું સ્ટેશન

 raani

રાણી અહીં છે તો રાજા ક્યાં છે.

 jetha-chandan

જેઠા ચાંદન સ્ટેશનને જોઈને યાદ તો જેઠ જ આવે હો…

gudiya

ઘરમાં સૌની લાડકી રેલવે વિભાગની પણ લાડકી લાગે છે.

kala-bakra

સંબંધીઓ સિવાય પણ અનેક ફની નામ છે. જેને સાંભળીને જ તમે હસી હસીને થઈ જશો લોટપોટ…

chinchpokhali-

લાગે છે કે મોગલીના સંબંધીઓના માનમાં સ્ટેશનનું નામ આપ્યું રાખ્યું છે.

billi-

બોલો તો ક્યાંક ડોગી પણ હોવું જ જોઈએ.

bainsa-

આ તો લાલુનું બિહાર લાગે છે

singapore-road

જુઓ મેક ઇન ઇન્ડિયાનું સ્વપ્ન તો આમણે જ પુરૂં કર્યું છે. સિંગાપુર અહીં જ બનાવી દિધું.

badami-

બદામની ઘરવાળી ખોવાઈ ગઈ હશે તે અહીં પહોંચી ગઈ.

 

Kem Majama ? Loved It! then Share It !

Ravi Prajapati

Ravi is a digital marketing specialist, consultant and influencer in the field of sales, marketing, and leadership. His exceptional digital mind consistently produces rare and meaningful insights. In short, he is the person you contact when your brand needs limelight. Being a tech-geek, when away from work Ravi engages himself in reading about technology updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *