2500 રૂપિયામાં લો હવાઈ યાત્રાની મજા, PM એ આપ્યુ ગ્રીન સિગ્નલ, જાણો આ ઉડાન સ્કીમ વિશે

આજથી સામાન્ય માણસને સસ્તી ઉડાનની ભેટ મળી છે. હવે સામાન્ય નાગરિક માત્ર 2500 રૂપિયા ખર્ચ કરીને કે કલાક સુધી ઉડાનનો

Read more

પશુની માવજત, પશુપાલનની માહિતી, પશુ આહાર અને ધાસચારાના પાકોની માહિતી વિશે મુંજવતા પ્રશ્નો

1. દુધાળ પશુની ખરીદી વેળા શુ જોવુ ? જવાબ :   દુધાળ પશુને ખરીદતા પહેલા તે પ્રથમ કે બીજા વેતરનું,

Read more